Účast Roberta Babilona mimo soutěž, trasy generovány počítačem.
Pořadí Soutěžící 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Celkem
1. Robert Babilon 9 9 9 27 9 9 9 27 9 9 9 27 9 9 9 9 36 117
2. Karel Bureš 3 3 5 11 7 5 5 17 5 3 7 15 2 5 5 7 19 62
3. Radovan Šulc 5 5 7 17 5 3 7 15 3 5 5 13 5 3 7 15 60
4. Antonín KUNC 7 1 3 11 - 7 3 10 7 7 3 17 3 2 3 5 13 51
5. Alois Hrbáček 2 7 2 11 3 2 2 7 - 2 2 4 7 1 - 2 10 32
6. Petr Mišun 1 - 1 2 1 1 1 3 2 1 1 4 1 7 2 3 13 22
7. Jakub Černý - - - 0 2 - - 2 - - - 0 0 2
- Jakub Oulický 2 2 0 0 0 2
- Zdeněk Novák 0 0 0 - - 1 1 2 2
10. Tomáš Kravec - - - 0 - - 0 1 1 0 1
11. Miloslav Šindelář - 0 0 0 0 0
- Jakub Huňka 0 - - - 0 0 0 0
- Matěj Černý 0 0 0 - - - - 0 0