Pořadí Soutěžící 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Celkem
1. Robert Babilon 9 9 2 20 9 9 7 25 9 3 9 21 66
2. Marek Chmela 3 7 9 19 1 7 9 17 - 9 - 9 45
3. Alois Hrbáček 6 5 7 18 4 2 5 11 2 1 5 8 37
4. Radovan Šulc 6 1 5 12 7 - 1 8 7 2 7 16 36
5. Antonín KUNC - 2 3 5 4 3 3 10 5 7 3 15 30
6. Karel Bureš - - - 0 2 5 2 9 3 5 1 9 18
7. Jakub Oulický 2 3 - 5 0 - 2 2 7
8. Petr Mišun 1 - 1 2 - 1 - 1 1 - - 1 4
9. Ondřej Pěnička - 0 0 0 0
- Filip Vosáhlo - 0 0 0 0
- Jakub Huňka 0 - - - 0 - - 0 0
- Jiří Mládek 0 0 - - - 0 0
- Martin Bednář - 0 0 0 0
- Miloš Šmíd - - - 0 - - - 0 0 0